معرفی وبلاگ
این پورتال به وسیله دانش آموزان پژوهش سرای دانش آموزی دبیرستان شهید غلامرضا فروغی تهیه شده است لطفا با دادن نظربه مطالب کاملا علمی و تاثیر گذار ما ما را در تبیان محبوب کنید. مدیریت وبلاگ:نیما وکیلی جهت ارسال نظر به ایمیل دبیرستان شهید غلامرضا فروغی با عنوان fstvm2ab76@gmail.com مراجعه کنید... باتشکر
طراح قالب
Tebyan

اسامی دبیران دبیرستان شهید غلامرضا فروغی میاندوآب در سال تحصیلی 94 -93

گروه معارف و دینی : نصرت اله مزین پرویز نریمانی فام عیوض کریمی وند محمد اسکندریان مصطفی احمد زاده رضا اسکندری افشاری

گروه ادبیات و زبان فارسی : مصیب آزمون سهند علی ابراهیم نژاد شمسعلی وحدانی ولی راسخی بهزاد ارشدی رضا علی قراباغلو محسن پور یوسف - یاور اسدی آرش ابولفتحی

گروه عربی : ناصر بشیر پور عین اله قویدل یحیی کوهی اردشیر جلالی غفار اوغلی

گروه زبان : یونس بادبره محمد حسن داودی علی فرج زاده امیر نعمتی

گروه فیزیک :سلیمان ثبوتی یعقوب علیزاده ناصر پور اصغر شهریار مرادی ناصر گل حسینی فرجی

گروه شیمی : ذبیح اله منیری سیامک شرقی حمید کاظمی زاد علی آقامعلی بهروز حسن زاده

گروه ریاضی : علیرضا اسدی احمد باستانی فیض اله همراهی محراب ژاله ابوالفتح سیف اللهی محمد نجفقلی زاده خالق شهبازی

گروه زیست شناسی و زمین شناسی : کشتاسب تجدد جلال کرددریلو ایرج شهیادی بهرام قلی فام

گروه تاریخ و جغرافیا : سعید کاظم زاده یونس فرزین فرضعلی احمدیان رامین آذریون غلامرضا مصطفی زاده

گروه علوم اجتماعی : اسماعیل قهرمانی علی زارع

گروه اقتصاد و آمار : محسن علیزاده

گروه تربیت بدنی : قنبر حید پور منصور شجاعی

گروه قوانین : سید حبیب جلالی جلال محمد زاده

گروه برنامه ریزی : اسماعیل مشایخی کیومرث سلطانی

گروه آمادگی دفاعی : علی نظاری

برچسب ها :

اساسنامه پژوهش سرای دانش آموزی
ضرورت
ایجاد شرایط و امکاناتی که رشد و پرورش خلاقیت ها و ارتقای دانایی و توانایی دانش آموزان را به تناسب استعدادها و علایق آنان فراهم نماید یکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش است، تحقق این هدف با توجه به تنوع و تفاوت توانمندیهای دانش آموزان و نیز کثرت جمعیت دانش آموزی کشور مستلزم دسترسی به ظرفیت های مناسبی از امکانات و منابع است، لکن محدودیتهای موجود عمدتاً انجام برنامه های اساسی و مبتنی بر گستره استعدادها و تفاوتهای فردی دانش آموزان را با مشکل مواجه می نماید، به گونه ای که در عمل، رویکرد برنامه ها به پوشش عمومی دانش آموزان معطوف می گردد، بدین جهت برنامه ریزان، مدیران و مجریان آموزش و پرورش در تعامل با دانش آموزان با نیازهایی از آنان مواجه می شوند که امکانات موجود قادر به تأمین آنها نیست، لذا ایجاد زمینه هایی علاوه بر شرایط موجود برای افراد علاقمند و مستعدی که با روحیه تحقیق و پژوهش در تعمیق و توسیع آموخته های خود اهتمام دارند امری ضروری به نظر می رسد تأسیس پژوهش سراهای دانش آموزی به عنوان یکی از راهکارها، برای تأمین هدف فوق در نظر گرفته شده است.

ماده ۱: تعریف
پژوهش سرای دانش آموزی مرکزی است که به منظور گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان و هدایت استعدادها و رشد خلاقیت های آنان با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم تأسیس می شود.

ماده ۲: اهداف
۱- اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقیق فردی و گروهی در بین دانش آموزان
۲- رشد و توسعه بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های آنان
۳- تشویق و ترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظری و فعالیت های عملی و کاربردی
۴- هدایت و راهنمایی دانش آموزان در جهت علایق و استعدادهایشان
۵- فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور
۶- ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان مستعد در انجام پژوهشهای ملی و منطقه ای

ماده ۳
سیاستگذاری ها، برنامه ریزی های کلان و نظارت و ارزشیابی در سطح کشور توسط معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت انجام می پذیرد.
ماده ۴: ارکان و تشکیلات
الف: شورای برنامه ریزی استان
ب: کمیته برنامه ریزی منطقه
ج: رئیس مرکز
د: واحد آموزش
هـ: واحد پژوهش
و: واحد پشتیبانی
ماده ۵: ترکیب اعضاء و وظایف شورای برنامه ریزی استان
الف: اعضای شورای برنامه ریزی عیارتند از:
رئیس سازمان آموزش و پرورش (رئیس شورا)
معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی (دبیر)
معاون پشتیبانی
هماهنگ کننده گروه های (کارشناس مسئول گروههای آموزشی)
یکی از رؤسای پژوهش سراهای دایر در استان به انتخاب رئیس سازمان
یک نفر صاحبنظر در امور پژوهشی به انتخاب معاون آموزش و پرورش نظزی و مهارتی
ب: وظایف شورای برنامه ریزی استان عبارتند از:
۱- برنامه ریزی برای تحقق اهداف تعیین شده پژوهش سرا
۲- تصویب برنامه سالانه پیشنهادی کمیته برنامه ریزی منطقه
۳- تعیین راهکارهای مناسب برای برقراری ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی و نیز مؤسسات حقوقی
۴- نظارت و ارزشیابی از عملکرد پژوهش سرا
۵- تعیین منابع مالی و تصویب بودجه سالانه
۶- تشکیل جلسات حداقل یک بار در ماه
تبصره: تصمیم های متخذه با رأی اکثریت اعضاء معتبر است.

ماده ۶: ترکیب اعضاء و وظایف کمیته برنامه ریزی منطقه
الف: اعضای کمیته برنامه ریزی منطقه عبارتند از:
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه (رئیس کمیته)
معاون آموزشی منطقه
معاون پشتیبانی
رئیس پژوهش سرا
مسؤول واحد آموزش
مسؤول واحد پژوهش
مسؤول واحد پشتیبانی
یک نفر از دبیران صاحبنظر در امور پژوهشی (ترجیحاً در رشته های علوم پایه) به انتخاب معاون آموزشی
نماینده دانش آموزان پژوهشگر به انتخاب اعضای پژوهش سرای دانش آموزی
ب: وظایف کمیته برنامه ریزی منطقه
۱- تدوین برنامه سالانه و پیشنهاد به شورای برنامه ریزی برای تصویب
۲- برنامه ریزی به منظور جذب و جلب دانش آموزان مستعد به پژوهش سرا و تقویت روحیه همکاری و مشارکت دانش آموزان
۳- برنامه ریزی برای جلب همکاری دبیران مجرب
۴- برنامه ریزی برای ارتباط با مؤسسات علمی و پژوهشی
۵- برنامه ریزی برای تشکیل همایش های علمی، برگزاری جشنواره ها و انتشار مقالات علمی
۶- تدوین برنامه های اجرایی در خصوص مصوبات شورای برنامه ریزی
تبصره: تصمیم های شورای برنامه ریزی با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۷: وظایف پژوهش سرا
۱- برنامه ریزی برای ایجاد زمینه های بروز خلاقیت و نوآوری دانش آموزان
۲- برنامه ریزی برای تقویت روحیه همکاری و مشارکت دانش آموزان در انجام فعالیت های علمی و پژوهشی
۳- برگزاری کنفرانس ها و همایش ها و جشنواره های علمی
۴- ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نیاز دانش آموزان
۵- ایجاد کارگاهها و آزمایشگاهها و کتابخانه مورد نیاز برای انجام پژوهشهای دانش آموزی
۶- حمایت از دانش آموزان پژوهشگر و نظارت و هدایت طرحهای تحقیقاتی آنان
7- ایجاد زمینه برقراری ارتباط پژوهشگران دانش آموز با سایر نهادها و مؤسسات علمی و پژوهشی و آموزشی
۸- تشکیل انجمن های علمی دانش آموزی
۹- بکارگیری دبیران و اساتید مجرب برای آموزش و راهنمایی طرح های پژوهشی دانش آموزان
۱۰- استفاده از نظرات و پیشنهادهای صاحبنظران امر تعلیم و تربیت
۱۱- برنامه ریزی جهت اجرای سیاست های مصوب شورای برنامه ریزی و کمیته برنامه ریزی پژوهش سرا
۱۲- برگزاری مسابقات علمی-پژوهشی و ازمایشگاهی
۱۳- تشکیل نمایشگاههایی از دست ساخته ها و نتایج پژوهشی دانش آموزان
۱۴- فراهم نمودن زمینه های مشارکت دانش آموزان پژوهشگر در پژوهشهای ملی و منطقه ای
۱۵- برقراری ارتباط با مدیران واحدهای آموزشی برای شناساندن فعالیت های پژوهش سرا و جلب نظر دبیران به امیت تحقیق و پژوهش در فرایند یاددهی-یادگیری و نیز تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
۱۶- مشارکت در مجامع علمی و پژوهشی
۱۷- ارائه گزارش های مرحله ای به شورای برنامه ریزی
۱۸- تأمین منابع مالی موردنیاز

ماده ۸: نحوه اداره پژوهش سرا
رئیس پژوهش سرا که با پیشنهاد معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی ابلاغ رئیس اداره منصوب می گردد، مسؤولیت اداره پژوهش سرا را بعهده دارد وی برای حسن اداره این مرکز از بین اعضای گروههای آموزشی افراد علاقمند واجد شرایط را به عنوان مسؤولین واحد های آموزش، پژوهش و پشتیبانی به تناسب حجم فعالیت مرکز در اختیار خواهد گرفت.

ماده ۹: واجدین شرایط عضویت در پژوهش سرا
دانش آموزان دوره متوسطه نظری، فنی و حرفه ای، کاردانش، و نیز دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی بشرح زیر می توانند از امکانات پژوهش سرا استفاده نمایند.
الف: دانش آموزانی که به تشخیص شورای دبیران واحد آموزشی از توانایی، استعداد و علاقه کافی به مطالعه و تحقیق برخوردار باشند.
ب: دانش آموزانی که در مسابقات علمی، فرهنگی و هنری، تحقیقاتی و آزمایشگاهی موفق به رتبه در هر یک از مراحل اجرایی شده اند.
ج: دانش آموزان واجد شرایط شرکت در مراحل جشنواره خوارزمی و المپیادها
د: دانش آموزانی که در هر پایه و رشته تحصیلی حایز رتبه های اول تا پنجم در سطح مدارس باشند.
هـ- دانش آموزان دوره راهنمایی که علاقمندی قابل توجهی به فعالیت های پژوهشی داشته باشند با تصویب و معرفی شورای معلمان می توانند به عضویت پذیرفته شوند.

ماده ۱۰: شرایط و نحوه تأسیس
۱- اختصاص ساختمان مناسب بطوریکه فضاهای لازم جهت دایر نمودن آزمایشگاهها و کارگاه رایانه، کتابخانه، سالن مطالعه و همایش در آن موجود باشد.
۲- تجهیز آزمایشگاه، کارگاه و کتابخانه و وسایل سمعی و بصری موردنیاز.
۳- تأمین نیروی انسانی واجد شرایط برای اداره مرکز
۴- پیشنهاد تأسیس از سوی منطقه آموزش و پرورش به سازمان آموزش و پرورش استان.
۵- انجام بررسی های لازم پیرامون پیشنهاد تأسیس از سوی معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی استان و صدور مجوز در صورت تأیید از سوی سازمان آموزش و پرورش استان.

ماده ۱۱: نظارت و ارزشیابی
۱- نظارت مستمر بر فعالیتهای پژوهش سرا توسط معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی منطقه اعمال خواهد شد.
۲- در سطح استان نظارت بر حسن انجام فعالیتهای پژوهش سراها و ارزشیابی از عملکرد آنها بر اساس معیارهایی که از سوی معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی اعلام می گردد بعهده معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی استان خواهد بود.
۳- سازمان آموزش و پرورش استان گزارشهای مربوط به نظارت و ارزشیابی عملکرد و نیز فهرست فعالیت های پژوهشی انجام شده را در پایان هر سال تحصیلی به معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت ارائه خواهد داد.

برچسب ها :
نماز
چهارشنبه بیست و ششم 1 1394 15:51

حقیقت نماز

1ـ احمد بن عبدالله: امیر مؤمنان هنگام عبور از صحن «بیت الله الحرام»، نگاهش به مردى افتاد که نیکو نماز مى خواند . پس فرمود: اى مرد، حقیقت نمازت را مى شناسى؟ مرد گفت: اى پسر عموى بهترین آفریده خدا، آیا نماز حقیقتى جز عبودیت دارد؟ علىّ علیه السّلام فرمود: بدان اى مرد، همانا خداوند تبارک و تعالى پیامبرش را به کارى از کارها برنیانگیخته جز اینکه متشابه و تأویل و تنزیل دارد و همه این ها بر اساس عبودیت است. پس هر کس حقیقت نماز را نشناسد، همه نمازهایش، ناقص و ناتمام است. 
2 ـ شیخ صدوق: مردى از امیرمؤمنان پرسید: اى پسر عموى بهترین آفریده خداوند متعال، معناى بالا بردن دستها در تکبیر نخست چیست؟ فرمود: معنایش این است: خدا بزرگتر ، یکتا و بى همتاست، مانند ندارد، با دست لمس نمى شود و حواس پنجگانه، او را در نمى یابد. 
3 ـ احمد بن علىّ راهب: مردى به امیرمؤمنان عرض کرد: اى پسر عموى بهترین آفریده خدا، معنى سجده نخست ، چیست؟ فرمود: حقیقتش این است: خدایا همانا تو مرا از آن ـ یعنى از زمین ـ آفریدى و (معناى) سربرداشتن:و ما را از آن خارج کردى و (معناى) سجده دوّم: و به آن باز مى گردانى و (معناى) سربرداشتن از سجده دوم: و بار دیگر ما را از آن خارج مى کنى. آن مرد گفت: (معناى) بلند کردن پاى راست و افکندن [بر] پاى چپ در تشهد چیست؟ فرمود: حقیقتش این است: خدایا، باطل را بمیران و حق را بر پادار[1]. 
4 ـ امام علىّ علیه السّلام ـ در معناى گفته امام جماعت: السلام علیکم ـ فرمود: همانا امام، گفته خدا را تفسیر مى کند ودر ترجمه آن به جماعت نمازگزار مى گوید (این نماز) امانى براى شما از عذاب خدا در روز قیامت، است. 
5 ـ جابر بن عبدالله انصارى: با مولایمان امیر مؤمنان علیه السّلام بودم که مردى را دید به نماز ایستاده است . پس به او فرمود: اى مرد، آیا حقیقت نماز را مى دانى؟ عرض کرد: اى مولاى من، آیا نماز حقیقتى غیر از عبادت دارد؟ پس فرمود: آرى. سوگند به کسى که محمّد را به نبوّت برانگیخت هیچ پیامبرى را به کارى از کارها برنیانگیخته ، جز اینکه متشابه و تأویل و تنزیل دارد و همه این ها بر عبادت، دلالت مى کنند . پس آن مرد عرض کرد: اى مولاى من مرا از آن آگاه کن. 
حضرت فرمود: حقیقت (هفت) تکبیر آغازین تو که با آن کارهایى را بر خود حرام مى کنى این است : هنگامى که الله اکبر نخست را مى گویى ، در دلت بگذرانى: خدا بزرگتر از آن است که به برخاستن و نشستن توصیف شود. و در تکبیر دوّم ، به حرکت و سکون و در سوّم، به جسم بودن یا تشبیه به چیزى کردن یا با چیزى مقایسه کردن توصیف شود و در تکبیر چهارم در دلت مى گذرانى: (خدا بزرگتر از آن است) که حالتهاى گوناگون بر او عارض شود یا بیماریها او را بیازارد و در تکبیر پنجم در دلت مى گذرانى: (خدا بزرگتر از آن است) که به جوهر و عرض بودن توصیف شود ، تا در چیزى حلول کند یا چیزى در او حلول کند. در تکبیر ششم در دلت مى گذرانى : (خدا بزرگتر از آن است) که هر چه بر موجودات حادث (پدید آمده) روا بدانى ؛ چون نابودى و جابجایى و دگرگونى از حالتى به حالتى، بر او نیز روا دارى. و در تکبیر هفتم، اینکه حواس پنجگانه او را دریابد. 
پس حقیقت کشیدن گردن در کوع آن است که در دلت بگذرانى: به تو ایمان آوردم ، حتى اگر گردنم را بزنى. 
و در سر برداشتن از رکوع هنگامى که مى گویى: «خدا به آن که او را مى ستاید، گوش مى دهد، سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است» ، حقیقتش این است: کسى که مرا از عدم به وجود آورد و حقیقت سجده نخست آن است که در حال سجده در دلت بگذرانى: مرا از آن (زمین) آفریدى و حقیقت سربرداشتن: و مرا از آن خارج کردى و سجده دوّم: و مرا به آن باز مى گردانى و در سر برداشتن (دوّم) به دلت مى گذرانى: و بار دیگر مرا از آن خارج مى کنى. 
و حقیقت نشستن بر سمت چپت و بلند کردن پاى راستت و افکندن آن بر پاى چپت این است که به دلت مى گذرانى: خدایا همانا من حق را بر پا کردم و باطل را میراندم. و حقیقت تشهدت: نو کردن ایمان وبازگشت به اسلام واقرار به خیزش پس از مرگ است و حقیقت سلام دادنها: بزرگداشت پروردگار سبحان و بزرگ دانستن او از هر چه ستمکاران مى گویند و کجروان توصیف مى کنند. و حقیقت گفته ات: «سلام بر شما و نیز رحمت و برکات خداوند» ترحّم از خداوند سبحان است، یعنى: این (نماز) امانى براى شما از کیفر روز قیامت است. 
سپس امیرمؤمنان فرمود: اگر کسى حقیقت نماز را اینگونه نداند، نمازش ناقص است. 
6 ـ امام صادق علیه السّلام : معناى سلام در پایان هر نماز ، همان معناى امان است ؛ یعنى هر کس فرمان خدا و سنّت پیامبرش را با فروتنى و افتادگى در برابر او، انجام دهد، از بلاى دنیا در امان و از کیفر آخرت رهیده است . 
7 ـ عبدالله بن فضل هاشمى: از امام صادق علیه السّلام معناى سلام دادن در نماز را پرسیدم، فرمود: نشانه امان و پایان یافتن نماز است. گفتم: فدایت شوم این چگونه است؟ فرمود: در میان مردمان گذشته، هرگاه شخص تازه وارد بر آنان سلام مى داد ، خود را از بدیش در امان مى دیدند و اگر جواب سلام او را مى دادند، او نیز خود را در امان مى دید. پس اگر سلام نمى داد، خود را در امان نمى دیدند و اگر جواب سلام را بر سلام دهنده، ردّ نمى کردند، او خود را در امان نمى دید و این خوى عرب بود. پس سلام دادن نشانه بیرون رفتن از نماز و حلال کردن گفتار است و امانى براى نماز از آنچه به آن وارد شده و تباهش مى کند. سلام نامى از نامهاى خداوند جلّ جلاله است و آن از نمازگزار بر دو فرشته خدا که بر او گمارده شده اند، داده مى شود.

برچسب ها :
پژوهش سرای دانش آموزی دبیرستان شهید فروغی
چهارشنبه بیست و ششم 1 1394 14:55

اساسنامه پژوهش سرای دانش آموزی
ضرورت
ایجاد شرایط و امکاناتی که رشد و پرورش خلاقیت ها و ارتقای دانایی و توانایی دانش آموزان را به تناسب استعدادها و علایق آنان فراهم نماید یکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش است، تحقق این هدف با توجه به تنوع و تفاوت توانمندیهای دانش آموزان و نیز کثرت جمعیت دانش آموزی کشور مستلزم دسترسی به ظرفیت های مناسبی از امکانات و منابع است، لکن محدودیتهای موجود عمدتاً انجام برنامه های اساسی و مبتنی بر گستره استعدادها و تفاوتهای فردی دانش آموزان را با مشکل مواجه می نماید، به گونه ای که در عمل، رویکرد برنامه ها به پوشش عمومی دانش آموزان معطوف می گردد، بدین جهت برنامه ریزان، مدیران و مجریان آموزش و پرورش در تعامل با دانش آموزان با نیازهایی از آنان مواجه می شوند که امکانات موجود قادر به تأمین آنها نیست، لذا ایجاد زمینه هایی علاوه بر شرایط موجود برای افراد علاقمند و مستعدی که با روحیه تحقیق و پژوهش در تعمیق و توسیع آموخته های خود اهتمام دارند امری ضروری به نظر می رسد تأسیس پژوهش سراهای دانش آموزی به عنوان یکی از راهکارها، برای تأمین هدف فوق در نظر گرفته شده است.

ماده ۱: تعریف
پژوهش سرای دانش آموزی مرکزی است که به منظور گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان و هدایت استعدادها و رشد خلاقیت های آنان با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم تأسیس می شود.

ماده ۲: اهداف
۱- اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقیق فردی و گروهی در بین دانش آموزان
۲- رشد و توسعه بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های آنان
۳- تشویق و ترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظری و فعالیت های عملی و کاربردی
۴- هدایت و راهنمایی دانش آموزان در جهت علایق و استعدادهایشان
۵- فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور
۶- ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان مستعد در انجام پژوهشهای ملی و منطقه ای

ماده ۳
سیاستگذاری ها، برنامه ریزی های کلان و نظارت و ارزشیابی در سطح کشور توسط معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت انجام می پذیرد.
ماده ۴: ارکان و تشکیلات
الف: شورای برنامه ریزی استان
ب: کمیته برنامه ریزی منطقه
ج: رئیس مرکز
د: واحد آموزش
هـ: واحد پژوهش
و: واحد پشتیبانی
ماده ۵: ترکیب اعضاء و وظایف شورای برنامه ریزی استان
الف: اعضای شورای برنامه ریزی عیارتند از:
رئیس سازمان آموزش و پرورش (رئیس شورا) 
معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی (دبیر) 
معاون پشتیبانی 
هماهنگ کننده گروه های (کارشناس مسئول گروههای آموزشی) 
یکی از رؤسای پژوهش سراهای دایر در استان به انتخاب رئیس سازمان 
یک نفر صاحبنظر در امور پژوهشی به انتخاب معاون آموزش و پرورش نظزی و مهارتی 
ب: وظایف شورای برنامه ریزی استان عبارتند از:
۱- برنامه ریزی برای تحقق اهداف تعیین شده پژوهش سرا
۲- تصویب برنامه سالانه پیشنهادی کمیته برنامه ریزی منطقه
۳- تعیین راهکارهای مناسب برای برقراری ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی و نیز مؤسسات حقوقی
۴- نظارت و ارزشیابی از عملکرد پژوهش سرا
۵- تعیین منابع مالی و تصویب بودجه سالانه
۶- تشکیل جلسات حداقل یک بار در ماه
تبصره: تصمیم های متخذه با رأی اکثریت اعضاء معتبر است.

ماده ۶: ترکیب اعضاء و وظایف کمیته برنامه ریزی منطقه
الف: اعضای کمیته برنامه ریزی منطقه عبارتند از:
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه (رئیس کمیته) 
معاون آموزشی منطقه 
معاون پشتیبانی 
رئیس پژوهش سرا 
مسؤول واحد آموزش 
مسؤول واحد پژوهش 
مسؤول واحد پشتیبانی 
یک نفر از دبیران صاحبنظر در امور پژوهشی (ترجیحاً در رشته های علوم پایه) به انتخاب معاون آموزشی
نماینده دانش آموزان پژوهشگر به انتخاب اعضای پژوهش سرای دانش آموزی
ب: وظایف کمیته برنامه ریزی منطقه
۱- تدوین برنامه سالانه و پیشنهاد به شورای برنامه ریزی برای تصویب
۲- برنامه ریزی به منظور جذب و جلب دانش آموزان مستعد به پژوهش سرا و تقویت روحیه همکاری و مشارکت دانش آموزان
۳- برنامه ریزی برای جلب همکاری دبیران مجرب
۴- برنامه ریزی برای ارتباط با مؤسسات علمی و پژوهشی
۵- برنامه ریزی برای تشکیل همایش های علمی، برگزاری جشنواره ها و انتشار مقالات علمی
۶- تدوین برنامه های اجرایی در خصوص مصوبات شورای برنامه ریزی
تبصره: تصمیم های شورای برنامه ریزی با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۷: وظایف پژوهش سرا
۱- برنامه ریزی برای ایجاد زمینه های بروز خلاقیت و نوآوری دانش آموزان
۲- برنامه ریزی برای تقویت روحیه همکاری و مشارکت دانش آموزان در انجام فعالیت های علمی و پژوهشی
۳- برگزاری کنفرانس ها و همایش ها و جشنواره های علمی
۴- ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نیاز دانش آموزان
۵- ایجاد کارگاهها و آزمایشگاهها و کتابخانه مورد نیاز برای انجام پژوهشهای دانش آموزی
۶- حمایت از دانش آموزان پژوهشگر و نظارت و هدایت طرحهای تحقیقاتی آنان
7- ایجاد زمینه برقراری ارتباط پژوهشگران دانش آموز با سایر نهادها و مؤسسات علمی و پژوهشی و آموزشی
۸- تشکیل انجمن های علمی دانش آموزی
۹- بکارگیری دبیران و اساتید مجرب برای آموزش و راهنمایی طرح های پژوهشی دانش آموزان
۱۰- استفاده از نظرات و پیشنهادهای صاحبنظران امر تعلیم و تربیت
۱۱- برنامه ریزی جهت اجرای سیاست های مصوب شورای برنامه ریزی و کمیته برنامه ریزی پژوهش سرا
۱۲- برگزاری مسابقات علمی-پژوهشی و ازمایشگاهی
۱۳- تشکیل نمایشگاههایی از دست ساخته ها و نتایج پژوهشی دانش آموزان
۱۴- فراهم نمودن زمینه های مشارکت دانش آموزان پژوهشگر در پژوهشهای ملی و منطقه ای
۱۵- برقراری ارتباط با مدیران واحدهای آموزشی برای شناساندن فعالیت های پژوهش سرا و جلب نظر دبیران به امیت تحقیق و پژوهش در فرایند یاددهی-یادگیری و نیز تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
۱۶- مشارکت در مجامع علمی و پژوهشی
۱۷- ارائه گزارش های مرحله ای به شورای برنامه ریزی
۱۸- تأمین منابع مالی موردنیاز

ماده ۸: نحوه اداره پژوهش سرا
رئیس پژوهش سرا که با پیشنهاد معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی ابلاغ رئیس اداره منصوب می گردد، مسؤولیت اداره پژوهش سرا را بعهده دارد وی برای حسن اداره این مرکز از بین اعضای گروههای آموزشی افراد علاقمند واجد شرایط را به عنوان مسؤولین واحد های آموزش، پژوهش و پشتیبانی به تناسب حجم فعالیت مرکز در اختیار خواهد گرفت.

ماده ۹: واجدین شرایط عضویت در پژوهش سرا
دانش آموزان دوره متوسطه نظری، فنی و حرفه ای، کاردانش، و نیز دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی بشرح زیر می توانند از امکانات پژوهش سرا استفاده نمایند.
الف: دانش آموزانی که به تشخیص شورای دبیران واحد آموزشی از توانایی، استعداد و علاقه کافی به مطالعه و تحقیق برخوردار باشند.
ب: دانش آموزانی که در مسابقات علمی، فرهنگی و هنری، تحقیقاتی و آزمایشگاهی موفق به رتبه در هر یک از مراحل اجرایی شده اند.
ج: دانش آموزان واجد شرایط شرکت در مراحل جشنواره خوارزمی و المپیادها
د: دانش آموزانی که در هر پایه و رشته تحصیلی حایز رتبه های اول تا پنجم در سطح مدارس باشند.
هـ- دانش آموزان دوره راهنمایی که علاقمندی قابل توجهی به فعالیت های پژوهشی داشته باشند با تصویب و معرفی شورای معلمان می توانند به عضویت پذیرفته شوند.

ماده ۱۰: شرایط و نحوه تأسیس
۱- اختصاص ساختمان مناسب بطوریکه فضاهای لازم جهت دایر نمودن آزمایشگاهها و کارگاه رایانه، کتابخانه، سالن مطالعه و همایش در آن موجود باشد.
۲- تجهیز آزمایشگاه، کارگاه و کتابخانه و وسایل سمعی و بصری موردنیاز.
۳- تأمین نیروی انسانی واجد شرایط برای اداره مرکز
۴- پیشنهاد تأسیس از سوی منطقه آموزش و پرورش به سازمان آموزش و پرورش استان.
۵- انجام بررسی های لازم پیرامون پیشنهاد تأسیس از سوی معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی استان و صدور مجوز در صورت تأیید از سوی سازمان آموزش و پرورش استان.

ماده ۱۱: نظارت و ارزشیابی
۱- نظارت مستمر بر فعالیتهای پژوهش سرا توسط معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی منطقه اعمال خواهد شد.
۲- در سطح استان نظارت بر حسن انجام فعالیتهای پژوهش سراها و ارزشیابی از عملکرد آنها بر اساس معیارهایی که از سوی معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی اعلام می گردد بعهده معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی استان خواهد بود.
۳- سازمان آموزش و پرورش استان گزارشهای مربوط به نظارت و ارزشیابی عملکرد و نیز فهرست فعالیت های پژوهشی انجام شده را در پایان هر سال تحصیلی به معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت ارائه خواهد داد.

برچسب ها :
آیا میدانیدکه؟
دوشنبه هفدهم 1 1394 17:25
تحقیقات جدید نشان می دهد برای این که بعدازظهرها یادگیری شما بهتر کار کند، ظهرها بخوابید.

به نقل از webmd، به گفته محققان دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، افرادی ‌که ظهرها چرت کوتاهی می زنند، نسبت به افرادی‌که ظهرها نمی خوابند، در آزمون ها بهتر عمل می کنند. توانایی ذهن در یادگیری اطلاعات در طول روز یکسان نیست. با پیش رفتن روز، منطقه ای از ذهن که مأمور ذخیره اطلاعات است، مسدود می شود.

خوابیدن ظهرگاهی، در زمانی‌ که توانایی ذهن در یادگیری کاهش می یابد ممکن است ذخیره حافظه ذهن را پاک کرده و فضایی برای ذخیره اطلاعات جدید فراهم می کند.

به گفته محققان خوابیدن پیش از یادگیری اهمیت زیادی دارد، همان طوری که خوابیدن پس از یادگیری به طبقه بندی شدن مطالب یادگرفته شده کمک می کند.

در واقع خوابیدن پیش از یادگیری مطالب به پاک شدن حافظه کوتاه مدت و انتقال مطالب یادگرفته شده به حافظه بلند مدت کمک کرده و اجازه ورود اطلاعات بیشتری را می دهد.

برچسب ها :
آیا میدانیدکه؟
دوشنبه هفدهم 1 1394 14:18
 • چهار قاشق غذا خوری از سس گوجه فرنگی دارای همان مقدار مواد مغذی است که داخل یک گوجه فرنگی رسیده وجود دارد.

 • جویدن آدامس در حین پیاز پوست کندن ، باعث می شود که اشک از چشمان جاری نشود.

 • هر ساعت خراب یا خوابیده ، دست کم روزی دو مرتبه زمان را درست نشان می دهد.

 • ۹۶درصد از وزن خیار را آب تشکیل می دهد.

 • مخترع صندلی الکتریکی یک دندانپزشک بوده است.

 • الماس داخل اسید نیز حل نمی شود . تنها چیزی که می تواند الماس را از بین ببرد گرما و حرارت شدید است.

 • اثر انگشت جنین انسان در ماه سوم بارداری مادر شکل می گیرد.

 • ماه کامل ، ۹مرتبه درخشانتر و پرنورتر از ماه نیمه است.

 • تخم مرغ کاملا پخته به چرخش در می آید ، در حالی که تخم مرغ خام یا عسلی نمی چرخد.

 • انسان هایی که کمبود خواب دارند زود تر از افرادی که دچار مشکل گرسنگی هستند می میرند پس از ده روز بی خوابی مرگ به سراغ افراد می آید ، در حالی که چندین هفته به طول می انجامد تا گرسنگی انسانی را از پای در آورد.

 • اگر شبها یک چهارم سیب زمینی خام را داخل کفشها قرار دهید چرم نرم میشود و روز بعد تمیز خواهد بود و بویی خوب می دهد.

 • بررسی های جدید نشان می دهد که وقتی مردها گرسنه هستند تمایل زیادی به خوردن مواد غذایی شور و چرب از خود نشان می دهند در حالی که زن ها در حین گرسنگی ، تمایل بیشتری به خوردن شکلات دارند.

 • قرار دادن چند دانه برنج در نمکدان ، مانع چسبیدن نمکها به هم می شود .

 • بزرگترین عامل چربی خون کشیدن سیگار است .

 • روزانه با غذای معمولی به ویژه صبحانه مقداری مغز گردو بخورید . نه تنها خطر ابتلا به بیماری قلب و عروق را در تمامی طول عمر به کمترین درجه یا صفر کاهش

 • خواهد داد بلکه میزان کلسترول خون را نیز تحت کنترل در خواهد آورد .

 • آیا می دانستید که برج ایفل ۱۷۹۲پله دارد .

 • برای گرفتن زیادی نمک غذا می توان قطعه ای سیب زمینی میان آن گذاشت و بیست ثانیه صبر کرد تا نمک زیادی را به خود جذب کند .

 • افزایش میزان فسفر در خون میتواند باعث جدا شدن کلسیم از استخوان ها شود که در نهایت باعث ضعیف شدن استخوانها و شکسته شدن آنها میشود .

 • دوش گرفتن در بعد از ظهر مفرح و نیرو بخش است . این زمانی است که رگ های شما بیشتر برای گشاد شدن مستعدند . بنا بر این بهترین زمان برای دفع سموم بدن است .

 • دو کشور چین و آمریکا بیشترین تولید کننده سیــــر در دنیا را دارند .

 • مطالعات جدید نشان میدهد مصرف همزمان ویتامین های” ای و سی ” ممکن است در کاهش ابتلای افراد به بیماری آلزایمر موثر است .

 • هر ۱۸۶ هزار سال یکبار ، کره زمین کاملا” به زیر آب فرو میرود و تمامی زمین پوشیده از آب میشود و دوباره بعد از مدتی سر از آب بیرون می آورد .

 • فرو کردن چند حبه سیر خام در خاک گلدان باعث دور کردن حشرات از دور گلدان می شود .

 • یک بررسی نشان داده خانواده‌هایی که در آنها مصرف روزانه یک لیوان شیر به صورت عادت درآمده است، فرزندانی شاداب و باهوش دارند .

 • تخم مرغ را در ظرف آب نمک قرار می دهیم . اگر ته نشین شد سالم است . در غیر اینصورت خراب است .

 • عسل به کمک دیاستازهایش چربی‌های اطراف قلب را آب می‌کند به همین دلیل مصرف آن به سالخوردگان و بیماران قلبی توصیه می‌شود .

 • خوردن روزانه چهار قاشق عسل باعث ایجاد آنتی اکسیدان بیشتری در خون می شود و در نتیجه از گرفتگی رگها جلوگیری می شود .

 • در سال ۱۹۷۶ میلادی ، در طول نا آرامی های داخلی در بیروت ، گروهی نظامی به بریتیش بانک خاور میانه حمله کردند و گاوصندوق هائی که در هر یک بین نه تا بیست و دو میلیون دلار بود را بسرقت بردند .

 • رودخانه گنگ برای هندوها بسیار مقدس است و هر سال مردم زیادی برای پاک شدن و تطهیر ، خود را در آن می شویند ، در حالی که فاضلاب صد شهر و روستا و میلیونها تن مواد سمی و زاید کارخانه ها به طور مستقیم وارد این رودخانه می شود

برچسب ها :
آیا میدانیدکه؟
دوشنبه هفدهم 1 1394 14:17
*آیا میدانید قدمت انرژی تاریک در فضا به ۹ میلیارد سال میرسد.

*آیا میدانید تعداد چینی‌های که انگلیسی بلدند، از آمریکایی‌های که انگلیسی بلدند،بیشتر است.

*آیا میدانید کره زمین از ۱۰۲ عنصر بوجود آمده و این ۱۰۲ عنصر در بدن انسان وجود دارد.

*آیا میدانید یک نوع پشه وجود دارد که در ثانیه ۱۰۰۰ بار بال میزند.

*آیا میدانید مورچه در مایکروویو زنده میماند.

*آیا میدانید وزن ۱ قاشق چایخوری از سیاه چاله ها ۲ میلیارد تن است.

*آیا میدانید اگر اکسیژن هوا بیشتر بود حشرات بزرگتر و یک سنجاقک به اندازه یک شاهین میشد.

*آیا میدانید هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی با کلمه month هم قافیه نمی‌شود.

*آیا میدانید انسان‌های راست دست به طور میانگین ۹ سال بیش ازچپ دست‌ها عمر می‌کنند.

*آیا میدانید بطور متوسط ، مردم آنقدر از عنکبوتها میترسند که نمیتوانند آنها را بکشند.

*آیا میدانید تمامی خرس‌های قطبی چپ ‌دست هستند.

*آیا میدانید طولانی ترین لباس عروس دنیا به طول ۱۰ متر است.

*آیا میدانید فقط یک نفر از ۱ میلیارد نفر بیش از ۱۱۶ سال عمر می‌کند.

*آیا میدانید فاصله سطح کره زمـیـن تـا مـرکز آن حدود ۶۳۷۰ کیلومتر است.

*آیا میدانید اثر سیب در بیـدار نـگـهـداشتن افـراد در شـب بـیشـتر از قـهــوه و کافئین است.

*آیا میدانید تعداد چشمان عقربها به ۱۲ عدد میرسد.

*آیا میدانید نوشابه های زرد رنگ زیان بارتر از نوشابه های سیاه رنگ هستند.

*آیا میدانید تقریبا نیمی از کل نشریات جهان در دو کشور آمریکا و کانادا منتشر میگردند.

*آیا میدانید که دروان حاملگی کرگدن نیز به ۴۹۰ روز است.

*آیا میدانید هر فرد هنـگام غــذا خوردن بطور مـتـوسط ۲۹۵ بار عمل بلعیدن را انجام می دهد.

برچسب ها :
آیا میدانیدکه؟
دوشنبه هفدهم 1 1394 14:16
آیا میدانید: ایران ۱۰۱۸ شهر دارد

آیا میدانید: گرده گل هرگز فاسد نمیشود

آیا میدانید: بلندترین موی سر دنیا ۶ متر است

آیا میدانید: زرافه تازه متولد شده ۲ متر قد دارد؟

آیا میدانید: که مورچه در مایکروویو زنده میماند ؟

آیا میدانید: خرس نوزاد ۶۰۰ بار از مادر خود کوچکتر است

آیا میدانید: فورییه ۱۸۶۵ تنها زمانی بود که ماه کامل نشد

آیا میدانید: طول موج نور مرئی بین ۷۰۰ – ۴۰۰ نانومتر است

آیا میدانید: بهترین شکارچی در خشکی خرس قطبی است ؟

آیا میدانید: نوعی عنکبوت میتواند ۳۰۰ برابر وزنش را بلند کند ؟

آیا میدانید: کوتاهترین جمله کامل در زبان انگلیسی I am است

آیا میدانید: به طور میانگین هر فرد ۱۱۴۰ بار در سال تلفن میزند ؟

آیا میدانید: گرانترین کفش دنیا ۱میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است

آیا میدانید: در بین انواع خرس، خرس پاندا بزرگترین جمجمه را دارد

آیا میدانید: که هر۵۰ ثانیه ۱ نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا میشود

آیا میدانید: که استرس تا ۵ برابر سیستم ایمنی بدن را پایین میآورد

آیا میدانید: شانس شبیه بودن دو اثر انگشت ۱ به ۶۴ میلیارد است ؟

آیا میدانید: شیارهاى کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است ؟

آیا میدانید: مسواک باید حداقل ۲ متر با دستشوئی فاصله داشته باشد

آیا میدانید: در کازینو های قماربازی las Vegas هیچ ساعتی وجود نداره

آیا میدانید: که بیست درصد آب شیرین جهان میان آمریکا و کانادا قرار دارد

آیا میدانید: ۶۰ گاو قادر هستند در عرض کمتر از ۱ روز ۱ تن شیر تولید کنند

آیا میدانید: خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می‌ایستد حدود ۳ متر است

آیا میدانید: برای تولید ۱ لیتر بنزین ۲۳,۵ تن گیاه در گذشته مدفون شده است

آیا میدانید: که شیرینی تنها مزه ای است که جنین در رحم مادر هم می فهمد ؟

آیا میدانید: با دویدن می توان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه از دیگران بیشتر عمر کرد

آیا میدانید: که کره زمین از ۱۰۲ عنصر بوجود آمده و این ۱۰۲ عنصر در بدن انسان وجود دارد

آیا میدانید: اگر یک ماهی قرمز را در یک اتاق تاریک قرار دهید، کم کم رنگش سفید می‌شود

آیا میدانید: که زنبور عسل ۵ چشم دارد که ۲ تا اصلی در بغل سر و ۳ تا بر روی سر اون قرار داره؟

آیا میدانید: که خوردن یک سیب اول صبح، بیشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگی می‌شود ؟

آیا میدانید: که گرمترین نقطه جهان نقطه ای بنام گندم بریان در کویر لوت ایران با ۷۵ درجه گرما می باشد ؟

آیا میدانید: که تعداد چینی‌های که انگلیسی بلدند، از آمریکایی‌های که انگلیسی صخبت میکنند، بیشتر است ؟

برچسب ها :
خبر فوری
دوشنبه هفدهم 1 1394 14:12
دوازدهمین روز تجاوز عربستان/ لحظه به لحظه با یمن
همکاری عربستان با القاعده در استان حضرموت یمن/هماهنگی اخوان یمن با سعودی‌ها در عدن/ناتوانی خلبان‌های سعودی در بمباران اهداف تعیین شده

دوازدهمین روز حملات عربستان سعودی به یمن درحالی آغاز شده که حملات به مناطق مختلف این کشور ادامه دارد و منابع آگاه خبر دادند که سعودی‌ها درحال همکاری با تروریست‌های القاعده‌ای در استان حضرموت است.

خبرگزاری فارس: همکاری عربستان با القاعده در استان حضرموت یمن/هماهنگی اخوان یمن با سعودی‌ها در عدن/ناتوانی خلبان‌های سعودی در بمباران اهداف تعیین شده

 به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، بامداد پنج‌شنبه (6 فروردین) سفیر عربستان در آمریکا از آغاز عملیات «توفان قاطع» برای تجاوز نظامی به یمن خبر داد و اعلام کرد که این عملیات بامداد پنجشنبه ساعت 24 به وقت عربستان سعودی با دستور ملک سلمان شاه این کشور آغاز شده است.

10 کشور در این تجاوز نظامی مشارکت دارند که شامل اعضای شورای همکاری خلیج فارس‌ به جز کشور عمان، به علاوه ترکیه، اردن، مصر و سودان است.

جدیدترین اخبار تجاوز عربستان به یمن را در زیر می‌توانید دنبال کنید:

* منابع آگاه به خبرنگار فارس در یمن خبر دادند که عربستان درحال کمک به نیروهای القاعده در استان حضرموت هستند تا تروریست‌ها بتوانند کنترل اوضاع را در این منطقه برعهده بگیرند 

* جنگنده‎های سعودی یکشنبه مناطق مختلف صعده از جمله دو منطقه رزاح و نجران و همچنین مناطق جنوبی ضالع را بمباران کردند که در پی آن چندین یمنی کشته و زخمی شدند

* در پی حملات جنگنده های عربستان سعودی به منطقه «حبیل جباری» در استان ضالع یمن شماری از شهروندان یمنی کشته و زخمی شدند

* «منصور هادی»، رئیس ستاد مشترک ارتش یمن در عدن و معاون وی را برکنار کرد

* خبرنگار فارس در یمن گزارش می‌دهد، ناکامی جنگنده‌های سعودی در بمباران اهداف خود در جنوب صنعا/حی‌الجراف 16 بار بمباران شد

* نصیحت معاون عربی وزارت خارجه به سعودی: از سرنوشت آمریکا عبرت بگیرید/حملات نظامی علیه یمن را فوراً متوقف کنید
* اعلام همبستگی کودکان بحرینی و لبنانی با کودکان یمنی

* تخریب 96 روستای مرزی عربستان با یمن به دلیل نگرانی‌ امنیتی

* حملات عربستان علیه یمن با هماهنگی حزب اصلاح (اخوان) صورت می‌گیرد

* پژوهشگر یمنی در گفت‌وگو با فارس: ائتلاف سعودی به خواسته خود در یمن دست نخواهد یافت

* درگیری‌های جاری در عدن بین ارتش و نیروهای مردمی با گروه‌های تروریستی است

* عدن با تروریست‌های وارداتی با پروازهای ترکیه مین‌گذاری شده است

برچسب ها :
اختراعات
دوشنبه هفدهم 1 1394 14:10
نگاهی به برخی اختراعات بی‌فایده؛ البته ظاهرا بی‌فایده

اختراعات معمولی معمولی معمولی

بعضی از اختراعات در طول تاریخ جان بشر را نجات داده‌اند و بعضی شیوه زندگی او را آسان‌تر کرده‌اند. اما این نباید باعث شود که نسبت به اختراعات کوچکی که هنوز نتوانسته‌اند نقش بزرگی در تمدن بشر ایفا کنند، با حقارت نگاه کنیم.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: اختراعات تا زمانی که به آن‌ها احتیاج پیدا نکرده‌ایم، به نظر بی‌فایده می‌آیند، اما وقتی که لازم باشد از آن‌ها استفاده کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر اختراعی حداقل برای چند دقیقه بسیار مهم و لازم است. در این نوشته به تعدادی از این اختراعات می‌پردازیم.

آب رژیمی

خیلی از آدم‌های چاق می‌گویند اگر آب هم بخورند، وزن اضافه می‌کنند. هر انسانی به آب احتیاج دارد و نمی‌تواند مدت زیادی بدون آن زنده بماند. برای همین هم اگر بشود سیب‌زمینی سرخ‌کرده و پنیر پیتزا و سس مایونز را کنار گذاشت، نمی‌شود آب نخورد. این‌جاست که یک مخترع «آب رژیمی» می‌سازد. یعنی آبی که بدون چربی، بدون کلسترول و بدون مواد چاق‌کننده است. آبی که کالری پایین دارد. این آب با آب معدنی تفاوت دارد، وگرنه دلیل نداشت که روی برچسبش نوشته باشد آب رژیمی.  شاید کسی هم باشد که فکر کند همین آبی هم که از شیر آب ظرف‌شویی بیرون می‌آید، چربی ندارد. ولی این زیاد قابل اعتماد نیست. وقتی روی یک بطری آب نوشته شده است مخصوص رژیم، یعنی مطمئن باشید که برای لاغری مناسب است. حداقل بیشتر از ورزش کردن فایده دارد.

تنگ قابل حمل

فکر می‌کنید وقتی خارج از خانه هستید، حق دارید ماهی قرمز خانه را توی تنگش زندانی کنید؟ چرا حیوان بیچاره باید از صبح تا شب در یک فضای محدود با چشم‌انداز محدود باقی بماند و منظره مقابلش هیچ تغییری نکند. اگر خود شما در چنین موقعیتی قرار بگیرید، چه واکنشی نشان خواهید داد؟ آرزو نمی‌کنید که کسی پیدا شود و برای مدتی شما را از جایی که هستید، بیرون بیاورد و به گشت‌وگذار ببرد؟ ماهی هم درست همین حس را دارد و اگر قرار باشد که همیشه از یک طرف اتاق به لوازم خانگی تکراری نگاه کند، دچار افسردگی خواهد شد. از طرف دیگر تنگ‌های ماهی را معمولا برای بغل زدن و این‌طرف و آن‌طرف بردن طراحی نمی‌کنند. الگوی ثابت طراحی آن‌ها که سال‌های سال تکرار شده است، ظرفی است که مانند گلدان گل در یک جا ثابت می‌ماند. غیر از این‌ها تنگ ماهی معمولا شیشه‌ای و شکننده است. انواع تنگ‌های ماهی قابل حمل برای پیش‌گیری از عوارض این شرایط اختراع شده‌اند. با استفاده از این تنگ‌ها می‌توانید ماهی خانگی را با خودتان به گردش ببرید تا دیدگاه جدیدی به دنیا پیدا کند.

کیسه خواب پادار

بچه‌ها هیچ‌وقت آرام نمی‌خوابند. همیشه در طول شب غلت می‌زنند و جابه‌جا می‌شوند. گاهی کاملا از روی تشک و تخت به جای دیگر نقل‌مکان می‌کنند. در بزرگ‌سالی این حالت از بین می‌رود، مخصوصا زمانی که در شرایط سخت مانند سفر و طبیعت‌گردی باشیم که در این صورت باید درون کیسه‌ خواب خوابید و تمام شب را در یک فضای تنگ و بسته ماند. کیسه خواب برای کسانی که به آن عادت ندارند، راحت نیست. برای همین کیسه ‌خواب پادار اختراع شده است تا اگر کسی می‌خواست غلت بزند یا به خواب‌گردی بپردازد، مشکلی برای تردد نداشته باشد. پایین این کیسه خواب بیشتر شبیه یک شلوار به نظر می‌آید، ولی قسمت بالایی و یک‌تکه آن باعث می‌شود کسی که این کیسه را پوشیده، شبیه موجودات غیرطبیعی به نظر بیاید. اگر با دوستانتان به یک سفر طولانی در دل طبیعت رفته‌اید، آن‌ها را از شکل کیسه ‌خواب و عادت به راه رفتن‌های نیمه‌شب باخبر کنید، وگرنه ممکن است به جای یک حیوان ناشناخته مهاجم کشته شوید.

چنگال پیتزابری

آن آشپز ایتالیایی که پیتزا را ساخت، باید فکری هم برای برش دادن آن می‌کرد. لایه‌های سفت و چسبنده و شل پیتزا که هیچ تناسبی با هم ندارند، دائم از زیر کارد سُر می‌خورند. خمیر بریده می‌شود و گوشت و سبزیجات و سس کنار می‌رود. با چند برش اشتباه و یک کارد کند می‌شود تمام شکل پیتزا را به هم زد. پیتزا هم وقتی شکل کلاسیک مثلث مانندش را  از دست بدهد، دیگر مزه همیشگی را ندارد. در بعضی از سرویس‌های لوازم خانگی می‌شود تیغه‌های گردان پیتزابری را دید که مانند تیغه سنگ‌بری این غذای ایتالیایی را تمیز و صاف برش می‌دهد. ولی وقتی پیتزا داغ و بزرگ باشد، برش‌های اصلی کافی نیستند. چنگال مجهز به تیغه برش در همین‌جا کاربرد دارد و هر تکه پیتزا را به صورت مستقل جدا می‌کند. مزیت این چنگال این است که با کمک آن می‌شود یک دستی پیتزا خورد.

کره ماتیکی

مالیدن کره روی نان یکی از چالش‌های بزرگ بشر هنگام صبحانه خوردن بوده است. این مشکل زمانی به وجود آمد که دستگاه‌های نان تست‌کنی‌ توانستند خمیر درون نان را خوب و یک‌دست برشته کنند تا سطح مناسبی برای کره مالیدن به وجود بیاید. البته مهارت‌های انسانی به‌خوبی این فناوری رشد نکرده بود و برداشتن کره با کارد کره‌بری و مالیدن آن روی یک طرف نان، آن هم در حالتی که باید مراقب نریختن کره روی لباس و میز و زمین باشی، سخت به نظر می‌رسد. سطح گسترش کره هم یک‌دست و صاف و همگن درنمی‌آمد و درنتیجه نقش لازم و اساسی در سیر کردن شکم را ایفا نمی‌کرد. برای حل این مشکل، کره ماتیکی به تقلید از چسب ماتیکی اختراع شد تا بشود با دقت و سرعت تمام سطح نان تست را چرب کرد و خورد و به‌موقع سر کار حاضر شد.

قیف و قطره‌چکان

دکتر‌ها به‌سادگی یک نسخه می‌نویسند و قطره چشمی تجوز می‌کنند و اصلا فکر نمی‌کنند آیا بیمار مهارت لازم برای استفاده از این دارو را دارد یا نه و آیا می‌تواند با چشم‌هایش، هم سرازیر شدن قطره را کنترل کند، هم بدون تکان خوردن زیر چکه کردن قطره ثابت باقی بماند. دلیل این‌که بیماران با این روش کمتر بهبود پیدا می‌کنند، این است که 20 قطره اول را هدر می‌دهند تا به مهارت کافی برای قطره‌چکانی برسند. خواهش کردن از دیگران هم برای کسانی که تنها زندگی می‌کنند، ممکن نیست و باید ابزاری برای هدف‌گیری درست ساخته شود. عینک مجهز به قیف اگرچه به نظر شبیه اسباب‌بازی‌ می‌آید، اما می‌تواند به‌خوبی کار هدایت قطره چشمی را انجام دهد. علاوه بر این کمی از ضربه ناشی از سقوط قطره روی چشم را هم می‌گیرد و از این راه به بهبود سریع آن کمک می‌کند.

برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4303
تعداد نوشته ها : 14
تعداد نظرات : 0
صفحه اصلی
fstv.blogfa.com/home
پروفایل مدیر
تماس با من
09332602711
ارسال نظر سریع
Rss